Doradztwo

Firma Advert Studio świadczy usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Rodzaj wykonywanych usług doradczych:

1. Doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:

• planowania strategicznego i organizacyjnego,

• strategii i działalności marketingowej,

• kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,

• zarządzania produkcją,

• zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,

• planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,

• opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.

2. Doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:

• planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,

• planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Proponowane usługi są nowoczesną i kompleksową formą doradztwa w zakresie prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem/firmą. W regionie nie ma wyspecjalizowanych firm doradczych, które świadczyłyby profesjonalne usługi consultingowe w podobnej dziedzinach.

 

Potencjalnymi klientami firmy doradczej są interesanci, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą i poszukują fachowej wiedzy oraz informacji na temat sposobu i możliwości prowadzenia firmy. Są to również osoby, który chcą zoptymalizować i rozwinąć własne przedsiębiorstwo. Dodatkowo usługi doradcze są adresowane do osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, a poszukują informacji dotyczących sposobów rozliczania się z podatków, wypełniania różnej dokumentacji urzędowej, etc. w ramach zapotrzebowania.